Naša stranka | Elvedina Vugić: Smart parking za Novo Sarajevo
Elvedina Vugić: Smart parking za Novo Sarajevo

Elvedina Vugić: Smart parking za Novo Sarajevo

07.10.2021.

Elvedina Vugić, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, uputila je inicijativu za uspostavu smart parking rješenja na području Novog Sarajeva. Šta smart parking podrazumijeva, objašnjava Vugić: „Cilj je da svaka osoba koja dođe u našu opštinu, putem aplikacije, dobije informaciju o svim raspoloživim parkinzima te na kojima od njih ima slobodno mjesto, koja je cijena, da se može platiti putem mobitela te da se uštedi vrijeme koje se potroši na traženje mjesta i fizičko plaćanje. Ovo rješenje, osim što je pametno i visoko tehnološko, i ekološki je napredno jer smanjuje emisiju gasova i zagađenja prouzrokovanih radom automobilskih motora.“

Ako inicijativa bude prihvaćena, bit će za početak potrebno provesti pilot-projekt tokom kojeg bi se sagledale sve mogućnosti primjene i daljeg širenja, a tako bi i konačno rješenje bilo u potpunosti funkcionalno.