Naša stranka | Edin Hasaničević iz Naše stranke imenovan je za ministra pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona
  • Početna
  • Novosti
  • Edin Hasaničević iz Naše stranke imenovan je za ministra pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona
Edin Hasaničević iz Naše stranke imenovan je za ministra pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona

Edin Hasaničević iz Naše stranke imenovan je za ministra pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona

23.12.2022.

Danas je imenovana Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Na poziciju ministra pravosuđa i uprave imenovan je Edin Hasaničević iz Naše stranke.

Edin Hasaničević je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio u Jelahu i Tešnju, a Pravni fakultet u Sarajevu. Iskustvo je na počecima karijere sticao u nevladinom sektoru, da bi od 2009. godine počeo raditi kao kantonalni inspektor rada u ZDK. Od 2010. do 2015. godine periodično je obavljao i poslove Federalnog inspektora rada.

„Pozicija ministra za pravosuđe i upravu, ne potcjenjujući bilo koju ministarsku poziciju, podrazumijeva posebnu odgovornost. Unapređenje zakonskog okvira kao i povećana transparentnost u radu Kantona jedan je od ciljeva cjelokupne Vlade, ali na Ministarstvu kojem sam na čelu je najveća odgovornost da to provede. Zahvaljujem se, naravno, svima koji su danas glasali da budem na ovoj poziciji i siguran sam da ću opravdati njihovo povjerenje, a vjerujem da ću steći povjerenje i onih čiji izbor nisam bio“, rekao je Hasaničević.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!