Naša stranka | Dževdet Huskić
Dževdet Huskić

Dževdet Huskić

30.01.2023.

POTPREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA

Više od dvadeset godina radim s djecom u osnovnim školama. Pored nastave, fokus mog rada u učionici je na upotrebi audiovizuelnih sredstava u nastavi i na razvoju kritičkog mišljenja kod mladih. Sarađivao sam s raznim NVO-ima  i s Humanitarnom organizacijom Comitato di Bergamo na poboljšanju uslova za život mladih u Kaknju. Jedan sam od osnivača Centra mladih u Kaknju 1998. godine. Od više ostvarenih projekata i saradnji, posebno bih istakao saradnju sa UG „Pravo ljudski“ i TPO Fondacijom iz Sarajeva. Učestvovao sam kao predavač na konferenciji u Info centru EU u Sarajevu o temi „Obrazovanje – rad sa socijalno ugroženim kategorijama, inkluzija“ i na međunarodnoj konferenciji „Audiovisual education – future or present“ u Skoplju u decembru 2017. U agenciji SERDA sam uspješno završio edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Program 1) 2018. Od decembra 2016. godine predsjednik sam OO NS u Kaknju. Demobilisani sam borac odbrambeno-oslobodilačkog rata i član sam Predsjedništva Naše stranke. Vijećnik sam u Općinskom vijeću od 2020. godine i zajedno sa svojim kolegicama i kolegama uspješno mijenjamo političku paradigmu u Kaknju, ohrabrujući naše sugrađanke i sugrađane da javno iznose svoje mišljenje, kritike i prijedloge. Mi smo njihov glas u Vijeću, a oni to prepoznaju.

 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!