Naša stranka | Darja Softić Kadenić: Ne možemo kao država uvijek pokušavati sjediti na dvije stolice
  • Početna
  • Novosti
  • Darja Softić Kadenić: Ne možemo kao država uvijek pokušavati sjediti na dvije stolice
Darja Softić Kadenić: Ne možemo kao država uvijek pokušavati sjediti na dvije stolice

Darja Softić Kadenić: Ne možemo kao država uvijek pokušavati sjediti na dvije stolice

23.11.2022.

Povodom suzdržanosti BiH prilikom glasanja o Rezoluciji Generalne skupštine UN-a o stanju ljudskih prava u Iranu reagirala je Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave u Kantonu Sarajevo:

„Biti država potpisnica Istanbulske konvencije i biti suzdržana na glasanju za UN rezoluciju kojom se osuđuje Iran ne ide! Ili jesi ili nisi! Ne možemo kao država uvijek pokušavati sjediti na dvije (minimalno) stolice! Pogotovo ne kad je u pitanju zaštita ljudskih prava i osnovnih civilizacijskih vrijednosti.“

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!