Naša stranka | Damir Nikšić: 200.000 za umjetnike i stare zanate
Damir Nikšić: 200.000 za umjetnike i stare zanate

Damir Nikšić: 200.000 za umjetnike i stare zanate

29.01.2023.

Na inicijativu Damira Nikšića, zastupnika Naše stranke u Parlamentu FBiH, u budžet FBiH za 2023 godinu uvršteno je po sto hiljada maraka za podršku mobilnosti umjetnika te za podršku tradicionalnim zanatima.

„Manja mjesta u BiH vape za kvalitetnim kulturnim sadržajem. Jedan od razloga za takvo stanje je što umjetnici i umjetnice najčešće nemaju sredstava da plate prevoz do tih mjesta kao ni prenoćište u njima. Subvencioniranjem takvih troškova, povećat će se mobilnost umjetnika kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, razviti saradnja s kolegama i institucijama iz drugih mjesta te zadovoljiti postojeća i odgajati nova publika u manjim mjestima. Za to su potrebna mala sredstva, a učinak na polju kulture i društvenosti je ogroman“, rekao je Nikšić.

Kad je riječ o starim zanatima, 100.000 KM namijenjeno je stimulaciji mladih da se počnu baviti njima. Prema riječima Nikšića, subvenciju će dobiti oni koji koriste domaće sirovine i autohtone bosanskohercegovačke materijale u cilju pomoći i drugim granama privrede.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!