Naša stranka | Damir Arnaut predložio registraciju kupaca brojeva za mobilne telefone
Damir Arnaut predložio registraciju kupaca brojeva za mobilne telefone

Damir Arnaut predložio registraciju kupaca brojeva za mobilne telefone

12.05.2022.

Damir Arnaut, zastupnik Naše stranke u Parlamentu BiH, danas je Ministarstvu prometa i komunikacija i Regulatornoj agenciji za komunikacije uputio zastupničku inicijativu za obaveznu registraciju kupaca dostavom ličnih podataka prilikom kupovine prepaid usluge za mobilne telefone.

„Ova mjera predstavlja način borbe protiv pojedinaca koji putem anonimnih brojeva, odnosno putem mobilnih telefona koji posjeduju prepaid paket, upućuju lažne dojave o postavljenim bombama na sudovima ili u obrazovnim ustanovama.

S obzirom na to da pri zaključenju ugovora s operaterima za postpaid usluge svaki građanin mora predati potvrdu prebivališta sa svojim ličnim podacima, potrebno je da operateri na sličan način regulišu kupovinu prepaid usluga.

Na ovaj način, izbjeći će se novčani troškovi KDZ pregleda, ali i vremenski gubici zbog otkazanih ročišta na sudovima ili predavanja i školskih časova u obrazovnim ustanovama. Jedan od ciljeva ovih dojava je pravosudne organe usporiti, ali i obeshrabriti u vođenju procesa.

Vrlo je simptomatično da BH telecom, čiji je direktor Sedin Kahriman, koji je i v.d. predsjednika Kantonalnog odbora SDA, ali  i drugi operateri u kojima su kadrovi vladajućih stranaka, nisu samoinicijativno uveli ovu mjeru. Također, dok ova inicijativa ne bude usvojena i provedena, vrlo je važno da policijski organi rade agilnije. Moguće je znati na kojem prodajnom mjestu je koji broj prodat a onda putem videonadzora pokušati ući u trag počiniocima. Također, moguće je da se putem nekog od tih brojeva počinilac registrovao na neku od online platformi.“

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!