Naša stranka | Borba protiv korupcije nastavlja biti prioritet našeg rada ma gdje bili u vlasti
  • Početna
  • Novosti
  • Borba protiv korupcije nastavlja biti prioritet našeg rada ma gdje bili u vlasti
Borba protiv korupcije nastavlja biti prioritet našeg rada ma gdje bili u vlasti

Borba protiv korupcije nastavlja biti prioritet našeg rada ma gdje bili u vlasti

09.12.2022.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije oglasili su se iz Naše stranke.

„Ponosni smo što na ovaj dan nismo stranka koja može samo deklarativno uputiti čestitku nego možemo reći šta smo na polju borbe korupcije konkretno uradili. Ograničit ćemo se samo na posljednju godinu. U Kantonu Sarajevo gdje Naša stranka ima premijera (Edin Forto) i ministricu pravde (Darja Softić Kadenić) snažno smo nastavili s antikoruptivnim iskoracima. U prvom redu izdvajamo Zakon o prevenciji i sprečavanju korupcije koji regulira tri bitne oblasti: sukob interesa, zaštitu prijavitelja korupcije i jačanje integriteta u javnom sektoru. Zahvaljujući ovom zakonu, od prvog januara sljedeće godine neće biti moguće da jedna osoba obnaša dvije javne funkcije. Nastavilo smo s jačanjem Ureda za borbu protiv korupcije širenjem njegovih nadležnosti i kadrovskim kapacitiranjem, a stvorene su i pretpostavke za uspostavu registara ugovora o djelu u javnom sektoru.

Također izdvajamo i rad naše ministrice pravde u Tuzlanskom kantonu Une Harčin koja je kroz jednu godinu snažno doprinijela da TK usvoji Zakon o porijeklu imovine.

Kanton Sarajevo je na polju borbe protiv korupcije uradio više od svih nivoa vlasti. Međutim, Naša stranka je unaprijedila borbu protiv korupcije čak i na onim nivoima vlasti gdje smo bili opozicija. U tom smislu posebno treba naglasiti državni nivo vlasti i Privremenu istražnu komisiju Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH na čijem je čelu bio naš Damir Arnaut. Zahvaljujući radu te komisije smijenjeni su Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, i Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH.

Naša stranka će nastaviti istim putem i obećavamo da ćemo kao dio vlasti na drugim nivoima biti još učinkovitiji.“

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!