Naša stranka | Bešlija: Tražili smo transparentan i otvoren budžet za građane
Bešlija: Tražili smo transparentan i otvoren budžet za građane

Bešlija: Tražili smo transparentan i otvoren budžet za građane

12.01.2016.

Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu, dala je pregled rasprave o budžetu, te je predočila ključne stvari koje nisu prihvaćene u raspravi o budžetu ove sarajevske općine za 2016. godinu.
„Nije umanjen grant za vjerske zajednice, premda smo zatražili da se sredstva prebace na stvari od većeg prioriteta i značaja za lokalnu zajednicu. S druge strane, našim amandmanom su smanjena sredstva za adaptaciju sale Općinskog vijeća sa 400 na 100 hiljada maraka, što smatramo iskorakom, budući da je svakako nejasno kako je ova stavka ušla u budžet budući da ne postoji nikakva odluka koja predviđa adaptaciju. Dakle, napravili smo neke pomake, ali to je ipak bilo nedovoljno da možemo reći da je prijedlog budžeta bio prihvatljiv“, zaključila je Bešlija.
„Načelnik nije podržao amandman za povećanje granta za užine djece u osnovnim školama, koji je trebao ići od smanjenja izdvajanja za vjerske zajednice. Naši razlozi su bili proširenje kategorija djece koja primaju besplatne užine na djecu iz porodica slabijeg imovnog stanja, a posebno samohranih roditelja, budući da je ovo pravo do sada bilo osigurano samo onima koji primaju dječiji doplatak“, kazala je Vildana Bešlija.
„Također, nije prihvaćen amandman za uvođenje Granta za osobe sa invaliditetom. Veoma je bitno uvođenje ovog granta, jer su ove kategorije stanovništva zapostavljene u društvu, posebno gledano sa aspekta uključivanja u redovne životne aktivnosti nakon školovanja, odnosno nakon navršenih 18 godina života. Smatramo da nema sistemskog djelovanja po ovom osnovu inače u društvu, a posebno u lokalnoj zajednici“, podvukla je Bešlija.
„Iako smo u više navrata tražili razmatranje Prijedloga za izmjene i dopune odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela, te plata i naknada džavnih službenika i izabranih dužnosnika u smislu smanjenja ovog vida primanja, i ovaj put smo insistirali da se već u januaru razmatraju navedene odluke. Međutim, ni ovaj put nismo podržani. Očigledno je da vlasti u 2016. godini planiraju nastaviti loše prakse iz ranijih godina“ rekla je na kraju presjeka pregleda rasprave o budžetu, Vildana Bešlija.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!