Naša stranka | Anesa Karaselimović
Anesa Karaselimović

Anesa Karaselimović

30.01.2023.

POTPREDSJEDNICA GLAVNOG ODBORA

Članica Naše stranke od 2009. godine. U toku svog profesionalnog rada obavljala sam rukovodeće poslove u realnom sektoru i u organima uprave, u oblasti stambenih odnosa i otkupa stanova, imovinsko-pravnih odnosa i katastra te oblasti urbanizma.

Vijećnica sam u Općinskom vijeću Novo Sarajevo. Predsjednica sam Kluba vijećnika Naše stranke i predsjednica Komisije za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta u Općinskom vijeću.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!