Naša stranka | Amra Nadarević Vodenčarević: Omogućiti slijepim i slabovidnim licima nesmetano kretanje u javnim ustanovama i preduzećima na području TK
  • Početna
  • Novosti
  • Amra Nadarević Vodenčarević: Omogućiti slijepim i slabovidnim licima nesmetano kretanje u javnim ustanovama i preduzećima na području TK
Amra Nadarević Vodenčarević: Omogućiti slijepim i slabovidnim licima nesmetano kretanje u javnim ustanovama i preduzećima na području TK

Amra Nadarević Vodenčarević: Omogućiti slijepim i slabovidnim licima nesmetano kretanje u javnim ustanovama i preduzećima na području TK

22.10.2021.

Amra Nadarević Vodenčarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini TK, dobila je podršku skupštinske većine da se u organe uprave i javna preduzeća na području Tuzlanskog kantona uvedu taktilne staze i zvučna signalizacija koje slijepim osobama služe za bezbjednije kretanje uz pomoć. 

„BiH je 2010. godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom čime se, između ostalog, obavezala da će raditi na poboljšanju kvaliteta života njenih građana s invaliditetom, kao i poboljšanju poštivanja njihovih prava. To, između ostalog, podrazumijeva i poduzimanje učinkovitih mjera u osiguravanju lične pokretljivosti s najvećom mogućom nezavisnošću za osobe s invaliditetom. Taktilne vodilice trebalo bi prvo postaviti u svim javnim ustanovama koje imaju direktan kontakt sa građanima“, kaže Nadarević Vodenčarević.