Naša stranka | Amir Purić: Parlamentarci oba doma i Vlada imaju gomila posla. Neće biti jednostavno, ali izgovora ne smije biti.
  • Početna
  • BLOG
  • Amir Purić: Parlamentarci oba doma i Vlada imaju gomila posla. Neće biti jednostavno, ali izgovora ne smije biti.
Amir Purić: Parlamentarci oba doma i Vlada imaju gomila posla. Neće biti jednostavno, ali izgovora ne smije biti.

Amir Purić: Parlamentarci oba doma i Vlada imaju gomila posla. Neće biti jednostavno, ali izgovora ne smije biti.

19.09.2023.

Protekle sedmice su bile sjednice i zajednički sastanci više radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Na prvom od njih predstavnice Centra ženskih prava predstavile su svoju Inicijativu za Izmjene i dopune KZ FBIH, kao i Osvrt na Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Suština: poboljšanje zakonskih rješenja u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Nakon zločina u Gradačcu napisao sam da u ovoj zemlji postoje ekspertice, organizacije i institucije koje o prevenciji nasilja nad ženama znaju puno više od političara, te da bi sada, nažalost tragičnim povodom, trebale dobiti pažnju i prostor koje nisu imali. Upravo je Centar ženskih prava jedna takva organizacija, koja je od 2017. Parlamentu uputila najmanje 5 inicijativa vezanih za ovu problematiku od kojih je usvojena tek jedna.

Sada je čas da nadležno ministarstvo analizira njihov i na desetine drugih prijedloga izmjena Krivičnog zakona, te iz njih kreira jedno sveobuhvatno rješenje koje će dostaviti Parlamentu u što kraćem roku.

Na drugoj sjednici/sastanku, članovima Komisije za pitanja mladih i Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku predstavljena je Strategija zapošljavanja u FBiH 2023-2030.

Dva puta je ovaj strateški važan dokument “obaran” u Parlamentu u prethodnim mandatima. Problema je milion, ali trenutno ne znamo ni otkud početi ni kakvo je pravo stanje. Naprimjer, na papiru imamo 274 hiljade nezaposlenih, a u stvarnosti neki kantoni, poput USK, potpuno su ostali bez radne snage.

Strategija kao dokument neće preko noći riješiti nagomilane probleme, ali će dati smjernice kako drastično promijeniti tržište rada u FBiH. Ona propisuje obaveze svake od institucija u narednih 7 godina. Pratiće je akcioni plan i usvajanje novih zakona o posredovanju u zapošljavanju i zaštiti nezaposlenih osoba, kao i pojednostavljenje procedure za uvoz radne snage, te promjena upisnih politika srednjih škola i fakulteta.

Nepregledna je gomila posla i pred parlamentarcima oba doma i pred Vladom. Da će biti jednostavno - neće, da može nazad - ne može. Izgovora ne smije biti.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!