Naša stranka | Amir Purić: Blizu tri miliona KM za pitku vodu Bišćankama i Bišćanima
Amir Purić: Blizu tri miliona KM za pitku vodu Bišćankama i Bišćanima

Amir Purić: Blizu tri miliona KM za pitku vodu Bišćankama i Bišćanima

28.01.2023.

Na prijedlog Amira Purića, zastupnika Naše stranke, u budžet FBiH uvršteno je 2.800.000 KM izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode u Bihaću.

„Voda iz Gradskog vodovoda u Bihaću često nije za piće, posebno u vrijeme pojačanih padavina kada dolazi do njenog zamućenja. Smatrao sam da je ovo jedan od prioritetnih problema u Krajini u čije rješavanje se treba uključiti i federalni nivo vlasti, posebno što postoji idejni projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode na izvorištu Klokot, a JP Vodovod ne može da finansijski realizira nabavku prečistača. Nadam se da će sredstva uvrštena u budžet u što kraćem roku postati operativna i da će, uz saradnju sa lokalnom i kantonalnom vlašću, problem s pitkom vodom u Bihaću napokon biti riješen.”

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!