Naša stranka | Amela Kuskunović: Dva miliona za prevenciju malignih oboljenja
Amela Kuskunović: Dva miliona za prevenciju malignih oboljenja

Amela Kuskunović: Dva miliona za prevenciju malignih oboljenja

17.01.2022.

Na sjednici Parlamenta FBiH bit će usvajan budžet Federacije. Amela Kuskunović, zastupnica Naše stranke, smatra da je ovaj budžet, kad je zdravstvo u pitanju, s pravom fokusiran dobrim dijelom na pandemiju, ali i da se zbog pandemije nepravedno zapostavljaju drugi aspekti javnog zdravlja.

„Svi razvijeni zdravstveni sistemi koji se mogu pohvaliti svojom funkcionalnošću imaju obavezne programe prevencije malignih bolesti. Radi se o veoma teškim oboljenjima, nerijetko sa smrtnim ishodom i iz tog razloga najučinkovitiji način borbe s ovom bolesti je prevencija. Preventivni programi su ujedno i najjeftiniji način borbe sa malignitetima kada govorimo o ekonomskoj opravdanosti.

Iz tog razloga tražila sam da se u ovogodišnjem budžetu izdvoji dva miliona KM za tu namjenu, za ozbiljan pristup i pokretanje preventivnih programa u Federaciji BiH.

Nadalje insistiram i tražilm 500.000 KM za Preventivni program besplatne HPV imunizacije ženske populacije u dobi od 11 do 15 godina. 

HPV virus je glavni uzrok teških i zapuštenih oblika oboljenja karcinoma grlića materice. Imunizacija bi bila neobavezan čin, ali čin odgovornosti prema vlastitom zdravlju i prema zdravlju vlastite djece.

Bez kontinuirane edukacije medicinskog kadra zdravstveni sistem ne može odgovoriti izazovima koje pred njega postavlja savremenost. 

U tu svrhu tražim i insistiram  da se izdvoji milion KM. Radi se o hibridnoj edukaciji kadra iz oblasti pedijatrija, intenzivna internistička terapija, pulmologija i psihijatrija. 

Hibridna edukacija kadra podrazumijeva kontinuirano educiranje kadra u smislu poziva vodećih svjetskih stručnjaka iz pomenutih oblasti koji će s našim ekspertima edukatorima u toku jedne kalendarske godine obaviti stručno usavršavanje u sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a u cilju unapređenja postojećih specijalističkih službi.“

Prema mišljenju Kuskunović, budžet također ni na koji način ne reflektuje potrebe socijalne inkluzije. U tu svrhu Amela Kuskunović traži jedan milion KM za sufinansiranje prilagodbe mjesta i uslova rada za osobe s invaliditetom i uvođenja novih poslovnih tehnologija u cilju njihovog većeg zapošljavanja.  

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!