Naša stranka | Aida Koluder Agić: Spremni smo za sve što 2022. godina nosi
Aida Koluder Agić: Spremni smo za sve što 2022. godina nosi

Aida Koluder Agić: Spremni smo za sve što 2022. godina nosi

12.01.2022.

Sinoć je u prostorijama Naše stranke održan četvrti redovni sastanak Općinskog odbora Centar. Aida Koluder Agić, predsjednica Naše stranke Centar, kaže da je na sastanku razmatrana trenutna političko ekonomska situacija u samoj općini, kao i način djelovanja Naše stranke Centar.

"Rukovodstvo naše lokalne organizacije iniciralo je sastanak u cilju upoznavanja naših članica i članova s aktuelnih društveno političkih dešavanja u našoj zemlji, kako bi se članice i članovi Naše stranke Centar aktivnije uključile i uključili u naše djelovanja. Nakon produktivne diskusije zaključeno je da je lokalni odbor Centar stabilna platforma za sve aktivnosti koje 2022. godina sa sobom nosi. Posebno sam sretna što su sastanku prisustvovali i članovi i članice koji djeluju u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, gradske uprave Grada Sarajevo i Općine Centar, Predrag Kojović, Amela Kuskunović, Anja Margetić i Srđan Mandić", poručila je Koluder-Agić.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!