Naša stranka | Aida Koluder-Agić: Obezbijeđen prostor za Muzej Holokausta
Aida Koluder-Agić: Obezbijeđen prostor za Muzej Holokausta

Aida Koluder-Agić: Obezbijeđen prostor za Muzej Holokausta

26.05.2023.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Centar jednoglasno je usvojena inicijativa Kluba vijećnika Naše stranke da se Bet Tefila (Kuća molitve), nekadašnja sinagoga u sarajevskom naselju Mejtaš, objekat koji je u vlasništvu Općine Centar, ustupi na korištenje Kantonu Sarajevo, s ciljem uspostave Muzeja Holokausta u Bosni i Hercegovini.

Inicijativu je iznijela vijećnica Aida Koluder-Agić koja tim povodom kaže:

“Aktivnosti u vezi s uspostavom Muzeja Holokausta u Bosni i Hercegovini od strane Kantona Sarajevo su u toku. Jedna od njih je i obezbjeđivanje prostora za tu namjenu. Uzimajući u obzir nesumnjiv interes da institucija od ovakvog kulturnog i istorijskog značaja bude locirana na području Općine Centar, istorijsku svrhu navedenog objekta, te potrebu njegove obnove i prezerviranja, ova inicijativa je više nego opravdana i vjerujem da će biti pozitivno ocijenjena od strane građana i građanki ne samo općine Centar nego i cijele BiH jer je ovo prvi muzej te vrste u našoj zemlji.”

Podsjećamo, formiranje Muzeja holokausta je bila skupštinska inicijativa samostalnog zastupnika Damira Nikšića koji je na tom projektu radio i u javnosti ga promovisao do kraja svog mandata u Skupštini Kantona Sarajevo. U Našoj stranci je pronašao pouzdane saradnike koji su ovim činom, uz pomoć koalicionih partnera, započeli konačnu realizaciju te ideje. 

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!