Naša stranka | Ahmed Kosovac: Sva dječija igrališta u Novom Sarajevu moraju biti inkluzivna
  • Početna
  • Novosti
  • Ahmed Kosovac: Sva dječija igrališta u Novom Sarajevu moraju biti inkluzivna
Ahmed Kosovac: Sva dječija igrališta u Novom Sarajevu moraju biti inkluzivna

Ahmed Kosovac: Sva dječija igrališta u Novom Sarajevu moraju biti inkluzivna

16.07.2021.

Ahmed Kosovac, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, podnio je inicijativu čijom bi realizacijom sva dječija igrališta u toj općini bila inkluzivna, tj. imala sprave prilagođene djeci s poteškoćama u razvoju.

„Ova inicijativa početak je mog rada na tom da igrališta u Novom Sarajevu učinimo dostupnim za sve. Trenutno, u Novom Sarajevu postoji jedno igralište koje sadrži mobilijar koji je prilagođen djeci s poteškoćama u razvoju, u ulici Envera Šehovića. Na ovom igralištu se igraju sva djeca, bez obzira na uzrast ili postojanje ili nepostojanje poteškoća. Inicijativom tražim da se u narednim godinama sva igrališta koja veličinom odgovaraju budu opremljena bar jednom spravom koja je prilagođena djeci s poteškoćama. Na ovaj način osigurat ćemo potpunu inkluziju sve djece – ka čemu kao društvo trebamo težiti. 

Bio bih zadovoljan kada bi do kraja godine Općina Novo Sarajevo na tri dodatna igrališta dodala po još jednu spravu za djecu s poteškoćama u razvoju. Ostajem uključen u realizaciju ove inicijative do kraja. Ono što slijedi jesu sastanci koje ću organizovati s udruženjima kako bih se više upoznao s temom. Prije same inicijative radio sam na istraživanju s PESI grupom, neformalnom mrežom mladih političkih aktivista i lidera iz devet političkih stranaka iz cijele BiH. To istraživanje sa sociološkog i psihološkog aspekta dovoljno obrazlaže zašto je potrebno usvajanje ove inicijative.“