Naša stranka | Ahmed Kosovac: Samo Tanović nema vremena za nabavku udžbenika
Ahmed Kosovac: Samo Tanović nema vremena za nabavku udžbenika

Ahmed Kosovac: Samo Tanović nema vremena za nabavku udžbenika

29.07.2022.

Rebalansom Budžeta Općine Novo Sarajevo, koji je usvojen na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, nisu predviđena sredstva za nabavku udžbenika učenicima od drugog do četvrtog razreda osnovnih škola. Reagovao je Ahmed Kosovac, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo:

“Iz dva razloga sam ponosan sam što nisam podržao rebalans Budžeta Općine Novo Sarajevo: prvi je zato što je sramotno niska realizacija Budžeta, a drugi je što bitnih stavki nema u rebalansu. Novca za udžbenike ima, ali nema volje. Odgovornost za nezadovoljstvo roditelja snose oni koji Budžet trebaju sprovoditi - načelnik Tanović i njegovi saradnici. Projekti na kojima je Naša stranka insistirala nisu ni započeti. Nema radova na vrtiću “Kolibri” na Socijalnom za koji smo osigurali sredstva iz općine ali i kantona, a općinska administracija nije čak bila sposobna ni da za sedam mjeseci sruši objekat i spremi teren na Grbavici I za izgradnju novog vrtića. Ranije sam tražio 200 KM jednokratne pomoći za rođenje svakog djeteta, što imaju porodice u Centru, Starom Gradu i na Ilidži - naravno, ni to ne može.

Prije više od mjesec dana na Komisiji za budžet pitao sam zašto ne finansiramo nabavku udžbenika učenicima od drugog do četvrtog razreda osnovnih škola, nakon što su to najavili iz Općine Ilidža i Općine Centar. Dobio sam odgovor da nema vremena, i da ćemo to planirati za narednu godinu. Nakon što je na jučerašnjoj sjednici Općine Novi Grad usvojen rebalans kojim se osiguravaju sredstva za nabavku udžbenika učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, pitam načelnika Tanovića zašto jedino mi nemamo vremena?

Možda je razlog zašto nemamo vremena jer nas se mjesecima prisiljava da raspravljamo o iznajmljenom električnom automobilu od 90 hiljada KM, dok su u Novom Sarajevu mnoge autobuske linije neredovne, ako ih uopšte i ima”, poručio je Kosovac.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!