Naša stranka | Adi Škaljić: Besplatni internet u cilju razvoja turizma
Adi Škaljić: Besplatni internet u cilju razvoja turizma

Adi Škaljić: Besplatni internet u cilju razvoja turizma

29.07.2021.

Adi Škaljić, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Sarajeva, na jučerašnjoj sjednici Vijeća podnio je inicijativu za uspostavljanje besplatnog pristupa internetu za građane i posjetioce najfrekventnijih javnih turističkih mikrolokaliteta u gradu.

„Sarajevo pretenduje postati važnom turističkom destinacijom Zapadnog Balkana. Jedan od preduslova za to je mogućnost grada da u što većoj mjeri zadovolji komunikacijske i informacijske potrebe svojih posjetilaca. U tom smislu, inicirao sam da Grad Sarajevo, u saradnji sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo te Elektrotehničkim i Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, pokrene aktivnosti ka uspostavljanju zona s besplatnim pristupom internetu. Dodatni benfit ovog projekta ogleda se i u činjenici da će se kroz prijave na besplatan WI-FI formirati baza podataka o turistima i broju posjeta, na osnovu koje će se moći vršiti analize potreba za dalji razvoj turističke ponude“, kaže Škaljić.