Na centralnoj tribini u Zenici „Dan planete Zemlje: Možemo li izaći na zelenu granu?“ jučer su govorili eksperti iz oblasti okoliša i zaštite životne sredine profesor Zvjezdan Karadžin, profesor Akif Smajlović, Eldar Šišić diplomirani inžinjer, profesor Samir Lemeš. Događaj u organizaciji Naše stranke izazvao je veliku pažnju građana i građanki Zenice budući da su pokrenuta važna pitanja u vezi sa temom zagađenja, ali su i povezani globalni problemi sa onim što se dešava u lokalnoj zajednici kada je u pitanju ekologija. Moderatorica tribine Sanja Renić je pozdravila prisutne te otvorila diskusiju.

Profesor Akif Smajlović je izložio uvodne naznake o stanju u okolišu, te ukazao da trokut Zenica-Sarajevo-Tuzla predstavlja ključni izvor zagađenja, posebno zbog dvije termoelektrane, dvije koksare, željezare i niza drugih industrijskih postrojenja koja emituju ugljendioksid.

Eldar Šišić je obrazložio stanje na deponiji industrijskog otpada „Rača“, te je upozorio da je na ovu deponiju odloženo 19 miliona tona raznih vrsta otpadnih materijala. Predložena su rješenja kojim se može smanjiti emisija i negativnih utjecaja kroz osiguranje negativnih uticaja deponije, obezbjeđenje efikasnog funkcionisanja drenažnog sistema, sprečavanje pojave klizišta širih razmjera te uklapanje deponije industrijskog otpada “Rača” nakon sanacije i rekultivacije u opšti ambijent okoliša na okolinski prihvatljiv način.

Profesor Zvjezdan Karadžin je govorio o specifičnoj temi koja se tiče namjere vlasti Republike Hrvatske da radioaktivni otpad smjeste uz samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, o opasnostima koje bi to pretrpjela ne samo država nego i okolno stanovništvo.

Profesor Samir Lemeš je dao svoj osvrt na rad Ekoforuma Zenica te otvorio pitanje zagađenja koja dolaze od zeničke željezare.

Sanja Renić, moderatorica je ukazala na pitanje uređenje deponija i upravljanja otpadom te ukazala na obaveze različitih razina vlasti. Također, upoznala je učesnika skupa o inicijativi zastupnika Dennisa Gratza kojom se od Vlade Federacije traži studija efekata pogona Arcelor Mittala na zeničku privredu i okoliš.