Na Dan zaštite okoliša, prof. dr. Zvjezdan Karadžin iz Savjeta za okoliš Naše stranke, profesor okolinske sigurnosti na Univerzitetu u Tuzli, oglasio se zbog sporosti u usvajanju novih zakona o zaštiti okoliša FBiH, Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijske efikasnosti i Zakona o upravljanju otpadom FBIH.

“Navedeni set zakona je od velike važnosti za našu zemlju a naročito za kantone koji se suočavaju sa velikim okolinskim problemima kao što je Tuzlanski. Već smo u više navrata slali naše prijedloge za izmjene predloženih nacrta Zakona. Novi Zakon o zaštiti okoliša FBiH je godinama u proceduri, zadnji put je bio sastanak Fokus grupe povodom ‘nacrta Prijedloga zakona o zaštiti okoliša u FBiH’. Treba naglasiti da je dosta  poboljšan u odnosu na  svoju prvu verziju i kao takav bi se mogao usvojiti” rekao je Karadžin.

Procedura za usvajanje novih zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijske efikasnosti FBiH  i Zakona o upravljanju otpadom FBiH je zaustavljena početkom prošle godine.

“Pored zahtjeva za pokretanje procedure usvajanja ovih zakona uputićemo i  set neophodnih izmjena na nacrte ova dva zakona koji se naročito odnosi na  poboljšanje djelovanja Fonda za zaštitu okoliša. Tim izmjenama bi se trebalo obezbijediti  aktivno učešće stručnih ljudi iz kantona u radu organa Fonda, pogotovo iz onih gdje su izraženi okolinski problemi i gdje se ubiru najveća sredstva za Fond, kao i pravednija raspodjela tih sredstava i aktivno učešće kantona u donošenju određenih odluka naročito vezanih za finansiranje određenih projekata iz sredstava Fonda”, dodao je Karadžin.

“Naša zemlja je preuzela brojne  obaveze vezano za segment zaštite okoliša, a BiH zauzima vrlo nezavidno mjesto u svijetu u segmentu termoenergetike i stope smrtnosti od aerozagađenja. Te obaveze su zahtjevne,  obimne i prilično rigorozne u smislu plaćanja penala za neprovođenje. Zato je potreban ozbiljan pristup Vlade Federacije BiH ovim problemima, koji primarno podrazumijeva postavljanje održive zakonske osnove  za buduće dobro upravljanje okolinskom problematikom u našoj zemlji”, zaključio je Karadžin.