Zvjezdan Karadžin, član predsjedništva Naše Stranke i Gradskog odbora Tuzla ukazao je na nelogičnosti vezane za nedavno objavljene rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Prvi preliminarni rezultati koje je Agencija za statistiku BiH saopštila neposredno poslije popisa, pokazivali su da su u BiH popisane 3.791.662 osobe. U FBiH su popisane 2.371.603 osobe, u RS-u 1.326.991 i u Distriktu Brčko 93.028 osoba.

Prema Izvještaju „POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2013. REZULTATI POPISA“ objavljenom 30.06.2016 na stranici Popis 2013 na koju se može dođi sa zvaničnog sajta državne Agencije za statistiku BiH  u BiH ima 3.531.159 stanovnika, od toga u FBiH ima 2.219.220 stanovnika a u RSu ima 1.228.423 stanovnika.

Dakle od preliminarnih do konačnih rezultata „nestalo“ je sa spiska 260.503 stanovnika od čega 152.383 u FBiH a u RSu 98.568. Koja je to metodologija koja tako drastično mijenja podatke?! Od ukupno popisanih, 3.531.159, prema konačnim rezultatima popisa, broj punoljetnih  stanovnika u BiH je 2.866.069.

Karadžin se pita: “Da li će neko objasniti kako to da na spisku birača prema Odluci o utvrđivanju ukupnog broja birača u Bosni i Hercegovini, upisanih u Centralni birački spisak po osnovnim izbornim jedinicama na dan raspisivanja Lokalnih izbora 2016. godine – “Sl. gl. BiH”, br. 32/16 od 04.05.2016, objavljenom na stranici www.izbori.ba u BIH ima 3.345.486 GLASAČA  naspram 3.531.159 STANOVNIKA?”

“Dakle, hoće li neko objasniti razliku od 479.417, razliku između 2.866.069  PUNOLJETNIH i 3.345.486 GLASAČA? Možda postoji neko obrazloženje, ali moralo bi biti jako nategnuto…ko ima pravo glasa, ko odlučuje o onima koji će voditi ovu zemlju, a nije stanovnik države?  Ima i takvih, naravno, ali po ovim podacima to je 16,7% od ukupnog broja glasača! Pola miliona ljudi!!! Hitno je potrebno objaviti biračke spiskove!!! Isto tako ovo nije moglo promaći nadležnim statističarima, da li će se oni zabrinuti za vjerodostojnost ovih važnih podataka u BiH”, poručuje Karadžin.

“Druga frapantna informacija koju smo zapazili u izvještaju sa Popisa 2013 je da Grad Tuzla ima  samo 110.979 stanovnika. Procjene su se kretale i do 170.000 stanovnika. Broj stanovnika Tuzle, prema popisu iz 1991 je bio oko  131.513. Grad u kome je izgrađeno barem četvrtinu dodatnih stambenih jedinica, naselja i sl., u odnosu na prijeratno stanje, Grad u kojem je poslije rata izgrađeno nekoliko novih OŠ, otvorene nove srednjoškolske ustanove,  otvoreni brojni privatni univerziteti, sada izgleda kao da je izgubio 25% stanovnika! Grad u koji se slilo gotovo cijelo Podrinje u svom užasnom egzodusu, i Grad u kome je ostalo barem 30% onih koji su tu došli u ratnim i poratnim godinama, i neka su, dobrodošli su, Grad koji nikad nije bio toliko pun, sa novim naseljima, novim pijacama, novim TCima, sada ima manje stanovnika nego prije gotovo 30 godina”, kazao je Karadžin.

“Gdje su ti koji su došli i ostali u Tuzli popisani, i gdje će oni glasati?! I koliko je ljudi otišlo, a koliko došlo u Grad u vremenu između dva popisa?! Prema Odluci o broju birača Grad Tuzla ima 113.544 birača a 110.979 stanovnika, od kojih 92.938 punoljetnih!!! Razlika između broja glasača i punoljetnih osoba u Gradu je 20.607!! Ko su, odakle su, gdje su locirani…tih 20.607 birača?!! Sada kada postoji baza podataka sačinjena u popisu, i postoji birački spisak, da li će neko pokušati (barem pokušati) da birački spisak provjeri i usaglasi sa stanjem na popisu (valjda stvarnim!). Šta se dešava u ovoj državi? Možete li nam dati odgovore na gore navedene nelogičnosti?”, pita Karadžin.