Povodom analize Vijeća za regionalnu saradnju, oglasio se generalni sekretar Naše stranke Albin Zuhrić.

„Ova jako korisna analiza pokazuje nam suštinu problema. U 84% slučajeva poslodavci kao razlog za nepopunjavanje radnih mjesta navode – nedostatak potrebnih vještina, odnosno onih koje se sada traže na tržištu rada. Ako imamo u vidu da je skoro 50% poslodavaca u posljednjih godinu dana imalo otvoreno radno mjesto koje nisu mogli popuniti, onda nam postaje jasno koliko su velike razmjere ovog problema“, kaže Zuhrić.

Zuhrić dodaje da ovi podaci „moraju biti jasan signal vlastima da reformišu službe za zapošljavanje, odnosno da se više i ozbiljnije razgovara sa privrednicima o tome kakvi su radnici potrebni njihovoj proizvodnji“.

„Nezaposleni i zapošljavanje su u našoj zemlji dio socijalne, a ne ekonomske politike što nije dobro. Država trenutno nezaposlene vidi kao problem, kao ‘sirotinju kojoj treba udijeliti pomoć’, a ne kao ljude koji sa svojom voljom i spremnošću predstavljaju najveći razvojni potencijal. Kada bi država više ulagala u prekvalifikaciju, na osnovu stanja na tržištu, san o hiljadama novih radnih mjesta mogao bi konačno postati realnost. Ako nastavimo pogrešno koristit grantove, na vještačka radna mjesta koja traju samo dok traje državna subvencija, vlast će statističkim varkama govoriti o napretku kojeg realno nema“, dodao je.

Zuhrić zaključuje da država „sada ne zna, a mora znati ko joj je na birou jer traži posao, a ko je tu zbog zdravstvenog osiguranja. Službe za zapošljavanje, posebno u svojoj savjetodavnoj funkciji, moraju dobiti više prostora da upoznaju bolje potrebe tržišta i da znaju ljudima reći koje poslove mogu naći i kako da ih nađu“.

“Naša stranka će se u idućem periodu, preko Federalnog parlamenta, još intenzivnije baviti ovim pitanjem. Mi se nećemo pretvarati da smo najpametniji ili da imamo rješenja za se probleme, prvi korak je da otvorimo dijalog sa ljudima koji su sposobniji od nas. Pa imate sjajnih pojedinaca koji godinama rade u krnjim državnim institucijama, i uspješno rade na zapošljavanju, do poduzetnika koji mnogo bolje od države znaju šta im je potrebno da otvaraju nova radna mjesta, a država im uglavnom odmaže u tom poslu. Privrednici nisu samo oni koji trebaju platiti što veći porez, već i ozbiljni sagovornici vlasti koji najbolje znaju kako provoditi reforme za kojima privreda vapi“, pojašnjava Zuhrić.