SLUŠAJ ME

Nadležnom ministarstvu u Vladi Kantona Sarajevo predata je inicijativa Zlatana Ljuhara, predsjednika Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad, kojom se traži otvaranje punkta Hitne pomoći u toj Općini.

“Smatram da bi otvaranje punkta Hitne pomoći unaprijedilo kvalitetu zdravstvene zaštite u Općini Stari Grad. Otvaranje takvih punktova u drugim općinama se pokazalo kao dobro rješenje. U Starom Gradu takva je konfiguracija terena zbog čega je potrebno puno više vremena da vozilo hitne pomoći stigne na određenu lokaciju. Također, činjenica je i da je općina Stari Grad demografski stara te da je u njoj veliki broj intervencija hitne pomoći upravo iz tog razloga.

Još jedna stvar ide u prilog činjenici da se ova inicijativa prihvati, a to je da je u toku rekonstrukcija i nadziđivanje Doma zdravlja Stari Grad koje provodi Općina. Predložio sam da se punkt otvori u prostoru Doma ili da se u komunikaciji s Općinom nađe neka druga lokacija za otvaranje punkta”, rekao je Ljuhar.