Zinaida Zečević je rođena 1960. godine. U Visokom je završila osnovno i srednje obrazovanje, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Prvo radon iskustvo je stekla u KTK Visoko, a od 1994. je u bankarskom sektoru gdje radi na rukovodećim pozicijama. Zinaida je odlučila da je važno da se uključi u lokalnu zajednicu, te da iskustvo koje je stekla kroz svoju profesionalnu karijeru iskoristi za boljitak Visokog i prostora u kojem živi. Zinaida je udata, majka dvije kćerke, te osoba koju prepoznaju u njenom gradu kao nekoga ko je spreman pomoći, dati vam informaciju i biti na usluzi građanima i građankama.

NS: Zinaida, otkud u Našoj stranci i odakle motivacija da nakon godina uspješne karijere u realnom sektoru, napravite iskorak i u ovom polju?

Zečević: Svoju sam  karijeru izgradila,bez ikakvih političkih uticaja. I želim tako da ostane. Želja za kandidaturom je postojala i ranije,ali je jednostavno trebalo da se desi da sretnem ljude koji imaju slične ili iste želje u pogledu razvoja ove Općine. Socijalna pravda i vladavina prava je  jedini pravac koji moramo slijediti.. Nisam nikada bila političar i ne mislim se nazivati tako. Ja ću samo svojim društveno odgovornim radom pomoći  da zajednički napravimo Visoko po mjeri svih njegovih stanovnika. Moramo obnoviti razgovor, početi jedni druge slušati, otvoriti se prvo prema sebi pa onda i prema drugima. Važan je razgovor, a ja želim vratiti osmijeh ljudima na lice. Za svoj rad imam ogromnu podršku u porodici koja mi prvenstveno vjeruje i podržavaju moje ideje, a oni znaju najbolje koliko mogu.

NS: Mladi napuštaju našu zemlju.Šta Visoko može uraditi da učini novim generacijama ovaj prostor mjestom gdje žele ostati i graditi svoje živote?

Zečević: Mladi hoće posao,kulturu i sport. Moj rad je već duže vrijeme  usmjeren isključivo  na razvoj privrede i traženje mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta. Novim generacijama treba pružiti mogućnost da ostanu ovdje i grade svoje živote.Razvoj turizma u Visokom je i u fokusu moga djelovanja, koji će  omogućiti ostvarenje dodatnih prihoda Općini.Konstruktivne snage u Vijeću će prepoznati ovo jer je plan da razvojem turizma u našoj Općini razvijamo  I vezane I druge uslužne djelatnosti kao što su prevoz,smještaj, zabavna i tematska mjesta, muzeji, parkovi prirode, industrija stvari koje kupuju turisti. Turizam donosi znatan priliv u lokalnu ekonomiju u obliku plaćanja za “robe i usluge” koje koriste turisti, što u konačnici predstavlja veliki procenat u ukupnoj potrošnji usluga , a svojim uticajem na socijalni, kulturni, obrazovni i ekonomski sektor društva , stvara nove mogućnosti za zapošljavanje.

Visoko je grad bogate istorije ,smješten u najljepšem dijelu Visočke doline ,na dvije rijeke, .sa zavidnim kulturnim nasljedjem i može ponuditi turistima više od ovog što trenutno imamo –jednodnevne i vikend turiste. Smatramo da Arheološki park Ravne, Piramide Grad Visoki, Podvisoki, Mile/današnji Arnautovići/Biskupići i Moštre kao središta nekadašnje srednjovjekovne Bosne, odakle se i razvijala bosanska država jesu turističke atrakcije, ali mi moramo  turiste dovesti u grad, dati im dodatne sadržaje koji će ih zadržati duže na prostorima Općine.  Moramo ponuditi više kulturnih sadržaja i zato smo napravili detaljan program. Kultura je osnov na kojem počiva društvo, i ja ću sa svojim sugrađanima, komšijama od kojih imam jaku podršku, promovisati kulturu ovog grada, a imamo se čime pohvaliti

NS: Kakvo je stanje sporta u Visokom.Šta uraditi da bi općina bolje ulagala sredstva u omladinski i amaterski sport?

Zečević: U okviru plana razvoja turizma su I planovi na razvoju I vraćanju dostojanstva sportu. Sretna sam što pamtim “zlatna vremena” visočkog rukometa i košarke. Do toga cilja naravno se ne može preko noći.Sport mora biti prioritet jer samo tako možemo imati zdravu omladinu.Moramo djecu usmjeriti I skloniti sa ulice. Sa svojim kolegama iz stranke u završnoj fazi je izrada   plana ulaganja u sportsku infrastrukturu ali dugoročno. Razvojem sporta cemo integrisati mlade, ali i one u trećem dobu, za koje posebno želimo osmisliti program rekreacije i sporta. Plan je rukometu simbolu grada, dati poseban položaj, ali ne zanemariti ni ostale sportove.

NS: Mnogi zaboravljaju ruralni dio općine.Kako lokalna samouprava može poboljšati položaj sela?

Zečević: Pored turizma razvoj općine vidim u poljoprivredi. Malo dijelova naše zemlje se može pohvaliti plodnom zemljom kao što je naša. Mogućnosti su velike , samo je potrebna dobra organizacija. Želimo ući u sela i edukovati ih o mogućnosti udruživanja u proizvodnji, voća i povrća, ali razvijati i stočarstvo. Mi imamo već na području naše općine pojedinačne dobre primjere. Samo ih trebamo podržati, a dobre stvari proširiti.