„Dječiji doplatak u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je 25 KM, koliko košta i jedno pakovanje pelena“, rekla je Irma Baralija, predsjednica Gradskog odbora Naše stranke iz Mostara, na današnjoj konferenciji za medije koju je organizovala Naša stranka povodom Osmog marta.

Time je skrenula pažnju na činjenicu da biti majka u Sarajevu više vrijedi nego biti majka u Tuzli, Mostaru ili Bihaću. Porodiljske naknade i dječiji doplatak se, naime, bitno razlikuju od kantona do kantona.

Naša stranka će zbog toga tražiti formiranje Federalnog porodičnog fonda iz kojeg će se plaćati jednake naknade za porodilje bez obzira na kanton.

Osim toga, fokus Naše stranke, kad je u pitanju ravnopravnost polova, bit će usmjeren i na iskorjenjivanje seksualnog uznemiravanja u institucijama lokalne samouprave, te će već na narednim sjednicama općinskih vijeća, gdje god Naša stranka ima vijećnike, biti podnijeta inicijativa za izmjenu općinskih etičkih kodeksa u tom pravcu, što je rekla Jasmina Mršo, članica Naše stranke Stari Grad Sarajevo.

Sanja Renić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenice, rekla je kako je „vrijeme da prestanemo pratiti autobuse s našom djecom u druge države da tamo ostvaruju svoja prava kada smo svi radili i odvajali da ovdje ta prava imaju“.  Najveći doprinos Naše stranke u tom smjeru jesu, prema njenim riječima, obrazovne politike stranke.

Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajeva,  kao posebno važne, istakla je politike podrške zapošljavanja žena na osnovu činjenice da je BiH posljednja u Evropi po učešću žena u radnoj snazi. „Zato je okosnica politika Naše stranke podrška žena u zapošljavanju. Od dolaska na vlast, u oktobru 2018, Naša stranka će omogućiti da prva godina vrtića i produženog boravka bude besplatna za sve žene koje traže posao“, rekla je Dizdarević.

Sabina Ćudić, potpredsjednica Naše stranke, dodala je da je okosnica svih politika Naše stranke ravnopravnost spolova, od obrazovanja do ekonomije.

Sandra Zaimović, predsjednica Naše stranke Novi Grad Sarajevo, rekla je da je briga za žene „vitalni element transformacije društva čime se postiže društveno blagostanje u cjelini i revitalizacija demokratije.“

U konferenciji je učešće uzeo i Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, istakavši da je ponosan što je dio stranke čiji organi, svaki posebno, broje 50 posto žena. „Na prošlim izborima smo bili stranka s najviše izabranih vijećnica“, što smatra najjačim argumentom kad je u pitanju predstavljanje Naše stranke u svjetlu borbe za rodnu ravnopravnost.