Zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Ibrahim Delić s grupom od još osam zastupnika podnio je zahtjev Ustavnom sudu Federacije BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde. Osim Delića, a na njegovu inicijativu, zahtjev su potpisali zastupnici iz redova SDP-a, DF-a, SBB-a, Nezavisnog bloka, A-SDA i liste Goraždanska priča.

U zahtjevu upućenom Ustavnom sudu FBiH traži se preispitivanje odredbi o utvrđivanju obaveze plaćanja komunalne naknade te određivanju njene visine. Podnosioci zahtjeva smatraju kako ove odredbe nisu u skladu s Ustavom Federacije BiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava. Podnosioci smatraju da je komunalna naknada drugi oblik naknade za korištenje građevinskog zemljišta koja je presudom Ustavnog suda ocijenjena neustavnom. Uz to, ističu i kako naknada za korištenje građevinskog zemljišta nije ni propisana u Odluci o građevinskom zemljištu Općine Goražde.

„Pravo na imovinu obuhvata prije svega pravo vlasništva kao osnovni vlasničko-pravni institut bez obzira da li je vlasništvo ranije bilo definisano, odnosno stečeno od države ili nije. Prema zakonu o stvarnim pravima, pravo vlasništva kao imovinsko pravo obuhvata ovlaštenje da slobodno i po svojoj volji vlasnik stvar posjeduje, koristi i da s njome raspolaže, a svakoga od tog prava isključi u granicama određenim zakonom“, navodi se u zahtjevu. Prilikom podnošenja zahtjeva zastupnici su se pozvali na prethodne presude Ustavnog suda FBiH u sličnim slučajevima i očekuju da će se sud uvažiti njihove argumente.