Klub vijećnika Naša stranka – LDS – SDU podnio je, na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, inicijativu za osnivanje Zdravstvenog savjeta na nivou općine.

„Općinski zdravstveni savjet bi planirao i ocjenjivao provođenje zdravstvene zaštite na području jedinice lokalne samouprave, pratio povrede prava pacijenata i preduzimao mjere za ostvarenje tih prava, kao i za poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite“, kazao je Elvis Vreto, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža.

Savjet, kako je objasnio Vreto, može osigurati finansijska sredstva za unapređenje rada zdravstvenih ustanova u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima lokalne samouprave, na osnovu čega može ocjenjivati i kvalitetu njihovog rada.

„Pravni osnov za osnivanje savjeta je u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zakonu o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata FBiH, kao i u Statutu Općine Ilidža. Savjet bi imenovali općinski načelnik i Općinsko vijeće Ilidža. Broj, mandat, način izbora i finansiranje bi se bliže odredilo u skladu sa Statutom općine“, dodao je Vreto.

U pravilu, kako kaže Vreto, sastav takvih tijela čine predstavnici jedinice lokalne samouprave, pacijenata, mladih, komora iz oblasti zdravstva, stručnih udruženja, sindikata, javnih zdravstvenih ustanova, privatnih praksi i crvenog križa sa područja lokalne zajednice.