Općina Stari Grad je na osnovu prihvaćene inicijative Jasmine Mršo i Kluba vijećnika Naše stranke danas objavila online vodič „Kako registrovati obrt i d.o.o.“ u saradnji Sektora za lokalni razvoj i Sektora za odnose s javnošću.

„Važno je da smo napravili ovaj iskorak kao općina, te ćemo sa ovim vodičem sada moći pomoći mladim ljudima koji žele pokrenuti posao u zajednici. Vodič obuhvata konkretne korake u registraciji, upućuje na potrebnu dokumentaciju i uslove, te zainteresovane poduzetnike provodi jednostavno kroz proces. Ovo je samo dio konkretnih mjera koje Naša stranka traži na putu olakšavanja procesa razvoja biznisa“, kazala je Jasmina Mršo.

„Na višim razinama vlasti pokrenuli smo pitanja olakšavanja poslovanja za obrtnike. Zakon o porezu na dohodak u članu 15. u kojem su pobrojani rashodi koji se ne mogu odbiti od prihoda navodi topli obrok vlasnika, platu vlasnika, troškove edukacija obrtnika, dnevnica, te ograničava oglašavanje do 3% od ukupnog prihoda. Tražili smo odgovor od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te ćemo u narednom periodu tražiti sastanak lokalnih vijećnika i predstavnika ministarstva da vidimo šta možemo dalje uraditi po ovom pitanju“, zaključila je Mršo.

Vodič možete preuzeti ovdje: http://www.starigrad.ba/userfiles/file/2016/10/1310_obrt.pdf