Na 65. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona članovi Vlade su uputili u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o prijavljivanju i provjeri imovine nosioca javnih funkcija. Očekuje se da će Nacrt zakona biti pred skupštinskim zastupnicima već na sljedećoj sjednici Skupštine.

Ovaj zakon, kojim se utvrđuje obaveza nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu da prijave svoju imovinu i prihode te porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju tokom obavljanja javne funkcije, bio je jedan od glavnih uvjeta Naše stranke za podršku prilikom formiranja aktuelne vlasti.

Tim Naše stranke je aktivno učestvovao u pripremi ovog Zakona a skupštinska zastupnica Naše Stranke Vildana Alibabić je u saradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave usaglasila finalni nacrt ovog zakona.

„Borba protiv korupcije na svim nivoima vlasti je jedan od glavih principa djelovanja Naše Stranke i mi na USK ćemo insistirati da se pored usvajanja ovog zakona osigura i njegova implementacija, odnosno da on ne ostane samo mrtvo slovo na papiru kojim ništa nećemo postići“, rekla je Vildana Alibabić.

Jedan od ciljeva ovog zakona je i podizanje nivoa transparentnosti i javne kontrole nosioca javnih funkcija prilikom obavljanja njihovih dužnosti kao i prava građana da budu upoznati s njihvoim ponašanjem. Nacrt predviđa i formiranje Ureda za borbu protiv korupcije čiji će zadatak biti prikupljanje i obrada prijava imovine i njihova promjena, kontrola i izvještavanje skupštine, a finalni rezultat njegovog rada bi trebao osigurati primjenu visokih antikoruptivnih standarda u funkcionisanju javnih institucija na području USK.