Kao reakciju na dosadašnji ignorantski odnos Vlade Federacije BiH prema Pravosudnoj palati u Sarajevu (zgrada Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija je pokrenula inicijativu za uklanjanje privremene nadstrešnice na ovom objektu. Osim toga, u inicijativi se od Vlade KS traži da u rebalansu budžeta predvidi sredstva za neophodnu restauraciju fasade objekta i restauratorske radove na uklonjenim skulpturama, te njihovo vraćanje na izvorna mjesta.

„Univerzitet u Sarajevu je pod krinkom ‘sigurnosti građana’ dozvolio da se na ovaj objekt od nacionalnog značaja bez nadzora struke postavljaju nadstrešnice koje ne zadovoljavaju ni najniže estetske kriterije. Smatram da Vlada Kantona Sarajevo, bez obzira na ovlasti, treba da poduzme sve potrebne mjere da se ovom nacionalnom spomeniku vrati prijašnji sjaj“, kazala je Bešlija.

Na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj 21. decembra u Sarajevu donesena je odluka o proglašenju Pravosudne palate u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Konkretno, ovo znači da se radovi na njoj mogu obavljati samo uz odgovarajuće odobrenje i nadzor službe za zaštitu naslijeđa na nivou Federacije BiH te da nijedna intervencija u cilju prilagođavanja ovog objekta savremenim potrebama ne smije narušavati njegove arhitektonske vrijednosti i integritet.

Trenutno stanje Pravosudne palate u Sarajevu je sramota za grad Sarajevo, Kanton i Federaciju te predstavlja plastičan primjer nebrige vlasti za objekte koji predstavljaju važno arhitektonsko naslijeđe.