Ove godine u Kantonu Sarajevu 436 djece je na listama čekanja za prijem u vrtiće. Najžalosnije je što tom broju doprinosi i sama uprava Javne ustanove Djeca Sarajeva.

„Vijećnici Naše stranke u Općini Centar su svojim amandmanom na budžet te općine za 2017. godinu osigurali 50.000 KM za adaptaciju prostora uprave JU Djeca Sarajeva, da se taj prostor vrati u prvobitnu namjenu, vrtić, a da se Uprava preseli u svoje kancelarije u Šentadi, u sarajevskom naselju Pofalići. Oni još novac nisu ni povukli, a kamo li počeli adaptaciju vrtića“, kaže Vildana Bešlija iz Predsjedništva Naše stranke.

Bešlija kaže i da se ovim ne bi riješio problem, ali bi se značajno umanjio.

„Dječije potrebe ne smiju biti na listama čekanja. Kad je riječ o vrtićima, u Našoj stranci, kroz naš dosadašnji rad, ali i kroz politike za predstojeće izbore zalažemo se za radikalno jačanje infrastrukturnih kapaciteta za predškolski odgoj. U tom vidimo priliku za veći broj djece uključen u predškolski odgoj, što je važan socijalizacijski faktor; bolju priliku za inkluziju, kako djece s poteškoćama u razvoju tako i drugih grupa čija budućnost ovisi o inkluzivnom procesu; vidimo priliku i za rasterećenje roditelja, pogotovo zapošljavanje žena kojima se ne isplati tražiti posao i platu davati za čuvanje djece; u konačnici, brojni ljudi bi se odlučili na ostanak ako bi država, barem kroz kvalitetno obrazovanje, bila garant svjetlije budućnosti njihovoj djeci“, rekla je Bešlija.