SLUŠAJ ME

Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, podnijela je inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS, za uvođenje EMDR terapije za liječenje PTSP-a koja ne uključuje medikamente i u potpunosti bi bila pokrivena sistemom zdravstvene zaštite.

Šta to znači, objašnjava Bešlija: „EMDR je terapija koja ne uključuje nikakve medikamente i zasniva se na sistematskom radu sa terapeutom i smatram da treba biti pokrivena u potpunosti sistemom zdravstvene zaštite. Kod nas, takva terapija se može dobiti privatno, a jedna seansa košta oko 50,00 KM u prosjeku što većina građana, nažalost, ne može sebi priuštiti. S obzirom na to da smo zemlja čije je stanovništvo pretrpilo teške ratne traume, te kako je svjesnost o simptomima, koji nisu uvijek očigledni, mala i mnogi građani nisu ni svjesni da su oboljeli, mišljenja sam da se treba unaprijediti tretman liječenja oboljelih od PTSP-a, opisanim metodom ili drugim priznatim psihoterapijskim metodama.“

O EMDR-u je urađeno na desetine studija s pozitivno kontroliranim ishodom. Neke od tih studija pokazuju da 84%-90% žrtava pojedinačne traume nemaju više PTSP nakon samo tri 90-minutne EMDR sesije.