Facebook grupa Forum Dame pokrenula je građansku akciju sadnje žive ograde uz obalu Miljacke s ciljem zaštite prolaznika. Povod je bio nedavni slučaj utapanja dvojice Sarajlija. Tim povodom vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija pokrenula je u Općinskom vijeću Novo Sarajevo inicijativu da se do naredne sjednice Općinskog vijeća izvrši analiza postojećeg stanja i procjena potrebnih radova što treba da izvrši KJP Park.

“Mišljenja sam da ovaj građanski pokušaj direktnog učešća u rješavanjau ovako važnog problema, koji je za posljedicu imao gubitak dva mlada života, treba biti ne samo odobren od strane Općine, nego očekujem da zajedno i direktno učestvujemo. Ono što je potvrđeno je da je ova grupa na čelu sa Anelom Rahić dobila odobrenje od nadležnih općinskih službi za sadnju, međutim, mišljenja sam da se treba izvršiti potrebna procjena i dogovor oko realizacije. Posebno želim naglasiti da se radi o dobrovoljnoj akciji građana, za koju, da bi bila realizovana u cijelosti, mora se izvršiti blagovremenoa procjena i izraditi plan”, rekla je Bešlija.