Na federalnom nivou vlasti uklonjene su zakonske prepreke za stavljanje u promet taksi vozila za osobe s invaliditetom. Tu odluku pozdravila je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, koja se za istu stvar, još u januaru 2019. godine, zalagala na kantonalnom nivou.
„Zakonski okvir na nivou Federacije onemogućavao je da se bilo šta u vezi s ovim pitanjem riješi. Sad je to otklonjeno. Naravno, bit će potrebno neko vrijeme da odluka zaživi, ali učinit ću sve što je moguće s kantonalnog nivoa da se to što prije desi. Vrijeme je pandemije, taksisti otežano posluju a pokrenuti takav posao u ovakvim okolnostima teže je nego ikad. Predložit ću da Kanton subvencionira troškove prevoza jednim dijelom, a da dio troškova snose korisnici. Time bi se taksisti ohrabrili za posao, a istovremeno se ne bi mnogo uticalo na budžet osoba s invaliditetom. Podsjećam i da je dobar dio tih osoba rizična grupa kad je u pitanju koronavirus te da bi što skorije stavljanje u opticaj taksi usluge značajno smanjilo rizike kojima se svakodnevno izlažu krećući se gradom na način kako su do sada navikli – bez prevoza ili prevoznim sredstvima gradskog saobraćaja u kojima je to moguće.“