Na vijest da je u izvorištima vode za piće u Sarajevu otkrivena velika koncentracija arsena i sulfata reagovala je Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo.
Krajem februara podnijela je inicijativu za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta.
„Sarajevska izvorišta su godinama nezaštićena od neovlaštenog pristupa. Potrebne su ograde, te druge mjere fizičke zaštite i osiguranja. Razlog zašto je to tako je tromost birokratije. Stalno prebacivanje nadležnosti i nepostojanje volje da se troše sredstva i da se radi u općem interesu. Upozoravala sam da zdravlje stanovništva može biti ugroženo i sad znamo da definitivno jest. Što je najgore, Vlada Kantona nije ništa odgovorila na moju inicijativu kojom sam u februaru tražila zaštitu izvorišta. Na ovoj posljednjoj sjednici postavila sam pitanje da li se planira krenuti sa njenom realizacijom. Radi se o neviđenoj nebrizi Vlade za građane. Nebriga u vezi s vodom može nas strašnoi koštati u zdravstvenom smislu. Nakon alarmantnih podataka da nam je pitka voda zagađena arsenom, nadam se da će se probuditi savjest ljudi iz Vlade i da će krenuti u rješavanje ovog problema“, rekla je Bešlija.