Novo Sarajevo je najgušće naseljena općina u Federaciji BiH sa sve većim problemom parking prostora, čiji nedostatak građani nadomještaju parkiranjem ispred objekata kolektivnog stanovanja i onih gdje se dešava masovnije okupljanje građana.

Takvim parkiranjem otežan je pristup tim objektima u slučaju nužde, intervencije hitne pomoći, vatrogasaca, policije, ali bi bila otežana i evakuacija građana u slučaju potrebe.

Vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija tim povodom pokrenula je inicijativu za jasno označavanje pristupnih puteva spomenutim objektima: „Prohodnost i pristup objektima kolektivnog stanovanja veoma su važni za sigurnost građana, jer je bilo situacija kada vatrogasna vozila nisu bila u mogućnosti prići objektima, te je to veliki rizik koji treba biti na ovaj način minimiziran“, rekla je Bešlija.