Danas je i Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku da se Centar za interdisciplinarne studije imenuje po profesoru Zdravku Grebi. Jučer je to učinila Skupština KS, jednoglasno.
Inicijativa je potekla od Vildane Bešlije, zastupnice Naše stranke u Skupštini KS. Bešlija upućuje na višestruki značaj ovog imenovanja:
„Veličinu profesora Grebe znamo svi i nju ne trebamo posebno naglašavati. Prethodnih dana, tokom rasprava o mojoj inicijativi, rekla sam manje-više sve. Bio je to društveni i naučni radnik u punom smislu te riječi koji nas je sve u ovom gradu a i šire višestruko zadužio. Bio je akademska, ljudska, moralna i urbana veličina s izuzetnim postignućima i na polju informisanja i medija te nevladinog sektora.
Međutim, ovog puta bih naglasila kao od posebnog značaja što je odluka o imenovanju Centra kojem je bio osnivač i prvi direktor usvojena jednoglasno. Time je pokazano da o njegovom značaju postoji općedruštveni konsenzus. To je dobar primjer kako treba gledati na izgradnju memorijalne kulture kad je u pitanju imenovanje institucija, ulica, parkova, trgova i sl. Memorajlna kultura te vrste ne smije biti mjesto sporenja. Ona mora da izražava društveni dogovor ogromne većine građana o vrijednostima koje smo svi spremni slijediti i graditi ili ih barem poštovati. Upravo to je postignuto ovim imenovanjem i voljela bih kad bismo samo na takav način vršili daljnja imenovanja“, rekla je Bešlija povodom usvajanja njene inicijative.