Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Vildana Bešlija pokrenula je inicijativu za izradu Strategije razvoja turizma u Kantonu Sarajevo kao ključnog planskog dokumenta za provođenje kantonalnog zakona o turizmu.

U inicijativi stoji kako bez izrade i provođenja Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo nije moguće provođenje drugih planskih koraka kao što su marketing plan turizma Kantona Sarajevo, plan promocije turizma Kantona Sarajevo, master plan i kreiranje strategija razvoja turizma na nivou lokalne samouprave, na osnovu čega se može zaključiti kako nepostojanje strategije onemogućuje razvoj turizma kao bitne granu privrede.

Ovom pitanju treba ozbiljno pristupiti i rješenja treba prije svega tražiti u iskustvima osoba koja se bave turizmom. Zbog toga želim da potaknem Vladu Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede i Turističku zajednicu Kantona Sarajevo da krenu u realizaciju ovih aktivnosti i pokrenu proces širokih konsultacija sa navedenim pravnim i fizičkim licima“, kaže zastupnica Bešlija.

Naša stranka vidi turizam kao jednu od potentnijih privrednih grana u KS, a odgovornost je rukovodstva Kantona da prepozna ove potencijale i da se sa njima strateški bavi. Stoga i ova inicijativa treba da bude početak strateškog djelovanja Vlade Kantona Sarajevo u domenu turizma.