Vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija podnijela je Općinskom vijeću Novo Sarajevo inicijativu da se izvrši provjera osvijetljenosti dječijih parkova na području te općine, kao i  procjena iznosa potrebnih novčanih sredstava za sadnju zelenog rastinja uz postavljene ograde oko dječijih parkova.

“Primijetila sam da su mnogi od dječijih parkova neosvijetljeni, te kako su mi građani sugerisali u nekima od njih se skupljaju i narkomani, i zato je veoma važno da se izvrši adekvatna provjera osvijetljenosti  dječijih parkova, kako bi se obezbijedila novčana sredstva za poboljšanje iste. Osim toga, smatram da bi sadnja zelenog rastinja uz samu ogradu dječijih igraišta, dodatno uljepšala prostor u kojem se igraju djeca, a svakako doprinijela i većoj sigurnosti”, ističe Bešlija

Vijećnica Naše stranke istakla je da bi ove procjene trebalo izvršiti što prije.

“Važno je da izvršimo ove procjene potrebnih sredstava i za poboljšanje osvijetljenosti i za sadnju zelenog rastinja, kako bismo ta sredstva mogli planirati  u Budžetu za 2017. godinu”, zaključila je Bešlija.