Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je dostavilo obavještenje etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja u kome se naglašava da su samo etažni vlasnici koji nisu u evidenciji upravnika dužni na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika dostaviti dokaz o vlasništvu, te da je to obaveza kod promjene vlasništva i ona je kontinuirana aktivnost bez roka, dakle bez obaveze da to učine do 31. 12. 2018. godine.

Iz navedenog obavještenja je nesporno da nijedan etažni vlasnik ne može biti kažnjen ukoliko svoju obavezu ne izvrši do 31. 12. 2018. godine.

Ministarstvo će putem upravnika i predstavnika etažnih vlasnika obavještenje dostaviti etažnim vlasnicima.

Rezultat je ovo zalaganja naše zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Vildane Bešlija.