Na lijevoj obali Miljacke, paralelno Vilsonovom šetalištu, zbog slabe osvijetljenosti, koja građanima stvara osjećaj nesigurnosti, Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo, inicirala je da se hitno pristupi poboljšanju osvijetljenja.

„Potrebno je da se konačno pristupi poboljšanju osvijetljenja na ovom potezu kao i češći obilazak policije, jer loša rasvjeta doprinosi i opštoj nesigurnosti građana”, kaže Bešlija.

Osim toga, inicirala je, na zahtjev građana, da se postave vrata na park za pse u istom dijelu grada koja su nedavno ukradena.