Park-šuma Hum je strateški važan projekt za razvoj općine Novo Sarajevo, ali i cijelog grada pa i kantona. Planirano je, Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023.  da to bude izletište sa bogatim rekrativnim sadržajima i sadržajima za odmor.

U Planu implementacije Strategije za period od 2016. do 2018. godine, bilo je predviđen: izgradnja oborinske kanalizacione mreže na području Park-šume Hum u iznosu od 110.000 KM; uređenje prostora za odmor i rekreaciju na brdu Hum (1.550.000 KM); izgradnja žičare na padinama brda Hum (3.580.000 KM); izgradnja skijališta na padinama brda Hum (205.000 KM); hortikulturno uređenje prostora Park-šuma Hum (150.000 KM); izgradnja trim staza i vidikovaca na padinama brda Hum (90.000 KM). Ukupna sredstva potrebna za implementaciju svih navedenih planova su 5.685.000 KM.

Naša stranka je još 2016. godine pokrenula inicijativu da se brdo Hum uredi, a relej, jedan od simbola Sarajeva, pretvori u turističku atrakciju.

Do danas, osim po releju, koji je većim dijelom i dalje devastiran, Hum je postao poznat jedino po zastavi BiH koju je postavio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, za Dan državnosti. Nažalost, u 2017. godini Općina Novo Sarajevo je uložila 10.000 KM u postavljanje jarbola te samo 12.000 KM za uređenje područja oko releja.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo usvojen je rebalans budžeta za 2018. u kojem nijedna marka nije planirana za uređenje parka.

„Radi se o kvazipatriotizmu“, kaže Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općini Novo Sarajevo. „Sarajevo je grad s malim brojem zelenih površina i nema niti jedan veliki park s rekreativnim sadržajima, pogotovo ne u šumi. Brdo Hum je jako blizu gradu i na njega se iz grada brzo izlazi pješke što bi omogućilo i ljudima koji nemaju dovoljno sredstava za odlazak u planine da uživaju u prirodi. To im omogućiti, bio bi stvarni patriotizam, a ne da iz grada mogu vidjeti zastavu, koja se u zimskim periodima i ne vidi zbog magle i zagađenja“, rekla je Bešlija.

Ona će insistirati da se Općina, ako sama nema sredstava, udruži s drugim nivoima vlasti u ispunjenju onoga što je sama planirala ili da nađe investitora koji to može izvesti.