Naša stranka pokrenula je inicijativu u Skupštini USK da se izradi Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja na USK. Pored planiranja i programiranja poljoprivrede, strategija treba da sadrži i planiranje prehrambeno-prerađivačkog sektora na način da se održe i mali proizvođači. Sve treba biti povezano sa turističkom ponudom i planiranjem ruralnog turizma.

„Razvoj poljoprivrede na USK je jedan od strateških kantonalnih razvojnih ciljeva, kao i svih razvojnih dokumenata gradova i općina USK. Poljoprivredom se bavi preko 11.000 obitelji, sa preko 25.000 punoljetnih članova i oko 500 pravnih lica i obrta sa preko 1.000 zaposlenih. Međutim, ona je karakterizirana niskom konkurentnošću i produktivnošću, nepovoljna je struktura farmi, struktura zasijanih površina ne mijenja se već dugi niz godina, efekti ulaganja u poljoprivredu su bez jasne vizije i ciljeva“, kaže Vildana Alibabić, zastupnica Naše stranke u Skupštini USK.

Do danas nisu jasno definirani odgovori na veliki broj pitanja, na primjer:

−       Šta su stvarne kočnice u razvoju ovog sektora i kako ih prevazići?

−       Kako podići postojeći nivo proizvodnje, kvalitet, za koga proizvoditi i šta proizvoditi?

−       Kako se postići konkurentnost na međunarodnom planu?

−       Zašto izostaje razvoj prehrambenog industrijskog sektora koji je logični nastavak poljoprivredne proizvodnje ili logični pokretač razvoja poljoprivrede?

Proizvodnja stagnira u poslednjih 10 godina, odnosno od 2015. godine očigledan je jači pad.

 „Pad proizvodnje je već dovoljan razlog za uzbunu, a dodatni razlozi su ubrzana promjena demografske slike, udio staračke populacije u ruralnom području raste, ostaćemo bez radne snage, ako već nismo. Sadašnji poljoprivrednici kontinuirano su prisiljeni ostvarivati svoja prava protestima, čime gube ionako nisku motiviranost za ovom djelatnošću“, kaže Alibabić.

U Našoj stranci smatraju da se Strategija može završiti u 2019. godini. Pozivaju Skupštinu i Vladu USK, ministarstva, gradske i općinske službe, Univerzitet u Bihaću, poljoprivrednike na optimizam, na zajednički rad na stvaranju ozračja koje će donijeti dobre rezultate.