Zastupnica Naše stranke u Skupštini Unsko-sanskog kantona Vildana Alibabić poziva sve zastupnike u parlamentima države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta da vrše pritisak na državne organe koji trebaju upravljati migrantskom krizom i tako pomognu građanima ovog kantona koji već više od godinu dana podnosi najveći teret priliva migranata i izbjeglica iz Azije i Afrike. Alibabić je pozvala kolege sa viših nivoa vlasti da posjete Bihać i USK i uvjere se u razmjere problema sa kojima se susreću lokalne i kantonalne vlasti ovog dijela BiH.

Upravljanje migrantskim krizama uključuje veliki broj aktivnosti, od kontrole državne granice, rješavanja pitanja azila, nadzora migrantskih ruta, identifikacije osoba, vođenja prihvatnih centara, pitanja sigurnosti i migranata i lokalnog stanovništva, pitanja povratka i deportacije, borbe protiv krijumčarenja, borbi za zaštitu ljudskih prava itd. Migrantska kriza se ne može zaustaviti niti se može predvidjeti u kojoj mjeri i koliko će ona trajati u BiH. To znači da se u odnosu na ovaj problem potrebno brže, bolje i hitno organizirati od najvišeg do najnižeg nivoa vlasti“, kaže Alibabić.

Zastupnica Naše stranke poziva i tri člana državnog predsjedništva da se uključe u rješavanje ovog problema koji je gorući za stanovnike najzapadnije regije BiH. I bez migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu ima dovoljno problema zbog kojih je primjetan trend iseljavanja stanovnika koji mahom traže bolji život u zemljama Europske unije.

„Zato sam pozvala kolege iz Naše stranke da sa svojim kapacitetima u federalnom i državnom parlamentu skrenu pažnju na naš problem i tražim od svih zastupnika Naše stranke da zajedno sa BH blokom i ostalim političkim subjektima izvrše pritisak na državne organe, da preuzmu odgovornost za migrantsku situaciju u državi, a pogotovo u USK“, kaže Alibabić.

Prema zastupnici Alibabić, žalosno je što su se sastanku sa gradonačelnikom Bihaća odazvala samo dva krajiška zastupnika u Parlamentu FBiH. Potrebno je da svi političari iz USK iskoriste utjecaj u svojim strankama da ovo pitanje dobije tretman kakav zaslužuje. Naša stranka je preko svoje zastupnice Nasihe Pozder u Parlamentu FBiH uputila poziv i inicijativu da predstavnici Vlade i Parlamenta FBiH uzmu učešće u tematskoj sjednici Skupštine USK posvećenoj migrantskoj krizi koja će biti održana u maju.

Hvala zastupniku Hamdiji Abdiću koji je od svih federalnih zastupnika iz Krajine jedini postavio ovo pitanje i hvala Jasminu Emriću, zastupniku u državnom parlamentu što je sa zastupnicima Naše stranke, SDP-a i SBB-a inicirao posebnu sjednicu posvećenu migrantskoj krizi. Posebno hvala federalnoj zastupnici Naše stranke Nasihi Pozder koja je sa svojim timom obišla Krajinu prošlog vikenda i vidjela ‘migrantsku situaciju’ svojim očima. Pozdravljam njenu inicijativu koja u Sarajevu treba skrenuti pažnju na probleme koje imamo u Bihaću i USK“, kaže zastupnica Naše stranke u Skupštini USK Vildana Alibabić.