Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad na dnevnom redu se našao i prijedlog Pravilnika za fond za mobilnost mladih Općine Stari Grad Sarajevo. Naša stranka je podržala prijedlog, a u isti su uvršteni amandmani NS-a.

“Ovim prijedlogom će mladi sa područja Starog Grada dobiti priliku da apliciraju za dodjelu sredstava kojim će pokriti troškove prevoza, kotizacije, vize. Nedostatak ovih sredstava ih je nerijetko spriječava da prisustvuju važnim edukacijskim programima, međunarodnim seminarima i skupovima, takmičenjima i drugim međunarodnim aktivnostima. Imamo mlade ljude u Starom Gradu koji nas mogu dostojno predstaviti te ovim ćemo postati predvodnik u novim i progresivnim politikama za mobilnost mladih u BiH”, kazala je vijećnica Naše stranke Adla Kupusović.

“Oglas za dodjelu sredstava će biti objavljen, te biti dostupan mladim od 15 do 30 godina, koji imaju prebivalište na području Općine Stari Grad. Radit ćemo na tome da se ova sredstva uvećaju, te ćemo osigurati transparentnost u procesu apliciranja, te jednakim šansama za sve”, zaključila je Kupusović.