Adla Kupusović, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad, kazala je da je osiguranje povećanja jednokratne pomoći za novorođenu djecu dio pronatalne politike u okviru kojim Stari Grad postaje predvodnik u podršci mladim roditeljima.

“Stari Grad je izmjenom Pravilnika o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama iz Starog Grada i stupanjem na snagu nove visine naknada postavio novi standard u brizi za svoje najmlađe stanovnike. Sada u općini Stari Grad za svako prvo i drugo novorođeno dijete pomoć iznosi 300 KM, a za treće i svako naredno 450 KM. Pravo na ovo imaju porodilje koje imaju prijavljeno prebivalište na području naše općine najmanje godinu dana prije dana poroda”, kazala je vijećnica Adla Kupusović.

“Druge općine su dale procjene da su im ovakve odluke preskupe, a ulaganja kao u Novom Gradu svode se na raspodjelu sitnih iznosa za nezaposlene majke, premda bi se moralo raditi znatno više. Naša stranka će zagovarati nove olakšice za mlade parove, osiguranje potpore trudnicama i porodiljama, te ćemo predlagati rješenja kojim se ohrabruje zapošljavanje mladih majki, rješavaju problemi parkova i vrtića te radi na tome da naša općina bude mjesto koje će mladi roditelji smatrati najboljim dijelom grada za život i rast njihove djece”, zaključila je Kupusović.