Vlada Kantona Sarajevo usvojila je prijedlog liste poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine.

70 ljekara stažirat će 12 mjeseci u javnom i privatnom sektoru. Vrijednost programa je više od milion KM, a Služba za zapošljavanje će sufinansirati svakog učesnika u programu sa 1.300 KM za obaveze po plati te osobe.

“Priča je bez stvarnog pokrića predstavljena u pozitivnom svjetlu. Ne radi se ovdje o finansiranju zapošljavanja, nego o finansiranju stažiranja. Nakon tog perioda pitanje je koliko će tih ljudi dobiti posao. Kažu da će ovim potezom uticati na smanjenje deficitarnosti kadrova, ali ne navode kojih, što i ne mogu jer ni Ministarstvo zdravstva ni Zavod zdravstvenog osiguranja ne vode politiku planiranja kadra”, kaže Vibor Handžić iz Naše stranke.

Handžić nerealnom smatra i procjenu Vlade KS da će ovim uticati na ostanak mladih ljudi u zemlji: “Ovakvim poticajima kratkoročnog karaktera, čak i pomažemo medicinskom kadru da ode iz zemlje, jer im rješavamo problem nedostajućeg radnog isksutva koje im poslodavci u inostranstvu traže. Nemamo ništa protiv toga da mladi rade gdje žele, smatramo i normalnim da traže posao drugdje ako ga ne mogu naći u svojoj zemlji, ali nije očekivano da im njihova država umjesto ovdje, olakšava zaposlenje vani”, kaže Handžić.

Stav Naše stranke je da stažiranje treba finansirati, ali s ciljem zapošljavanja stažista. Prioritet za finansiranje moraju imati oni kadrovi kojih nema i čije je zapošljavanje neophodno. Finansiranje kroz stažiranje mora biti planirano i prema uvidu u to ko će u skorije vrijeme ići u mirovinu. Nakon stažiranja, tako će sigurno uslijediti zapošljavanje, a ne odlazak u druge zemlje.