Na posljednjoj održanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo naš zastupnik Vibor Handžić podnio je inicijativu kojom se traži postavljanje svjetlosnih znakova na pješačke prijelaze na kojima saobraćaj nije regulisan semaforskom signalizacijom.

U obrazloženju inicijative stoji kako na više lokacija u Kantonu Sarajevo postoje slabo vidljivi pješački prelazi i prelazak preko njih izuzetno je opasan kako za pješake, tako i vozače motornih vozila. Takve lokacije postaju još opasnije kada pada kiša, u sumrak i noću. Vozači često prekasno uoče pješake i tada dolazi do neželjenih posljedica.

Zbog toga je zastupnik Handžić zatražio da se takvi prelazi obilježe svjetlosnim saobraćajnim znakovima koji bi bili uočljivi i vozače jasno upozoravali kako se približavaju mjestu intenzivnog kretanja pješaka. Imajući u vidu broj saobraćajnih nesreća u kojima stradaju pješaci, obaveza je vlasti da poduzmu sve moguće mjere kako bi se podigao nivo sigurnosti kretanja pješaka i smanjio broj žrtava u saobraćaju.