Ibro poče pričati o parama o slavi…

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajevo, po ko zna koji put u prethodne dvije godine, naći će se Odluka o platama funkcionera, izabranih zvaničnika, savjetnika i vijećnika. Odluka je produkt novog Zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH, donesenog 2010. godine, a izmjenjenog i dopunjenog 2012. godine. Jedna od rijetkih institucija vlasti koja (još uvijek) nije usvojila takvu Odluku jeste Grad Sarajevo. Ne zbog dobre volje izabranih zvaničnika i savjetnika i odgovornog odnosa prema Budžetu, već zbog toga što je podrška gradskog vijeća izostala.

Nakaradno skrojen zakon, potpuno zamršen za niže nivoe vlasti, doveo je do toga da su uglavnom sve jedinice lokalne samouprave za funkcionere i savjetnike propisale maksimalne dozvoljene koeficijente za platu. Tako imamo apsurd da načelnici u pojedinim općinama, imaju potpuno isti koeficijent kao Predsjednik Federacije BiH, a veći koeficijent od premijera federalne vlade. Savjetnici, kao najizvještačenija funkcija bez gotovo ikakve odgovornosti, imaju jednak koeficijent kao i šefovi stručnih službi.

Još veći problem je to, da su skoro sve niže razine vlasti usvojile takve Odluke i time enormno povećali pojedinačne plate svih funkcionera, savjetnika, pa i primanja vijećnika. U toj Odluci, u lokalne zajednice na velika vrata ušao je i u narodu super popularni bijeli hljeb.
Predlagači Odluke u Gradu, svoj kreativni prijedlog brane sa tri ključna argumenta. Prvi i osnovni je taj, da „ lokalne jedinice vlasti moraju poštovati zakone viših nivoa, implementirati zakone kroz podzakonske akte, te da su vijećnici koji donose odluke položili svečanu zakletvu da će raditi po zakonima“. Da postoji i minimum odgovornosti prema budžetu Grada, te prema ‘većoj’ slici u kojem se društvo i građani i građanke nalaze, korak lokalnih instanci bio bi inicijativa prema višim nivoima da se sporni Zakon izmijeni. Ovako, to je samo i ništa više do lažno moralisanje i folirantska etika, pod krinkom ljubavi prema zakonodavstvu i zakletvama. A ljubav je, znamo svi, itekako selektivna, jer u BiH se ne provode presude međunarodnih sudova, ustavnih sudova unutar države, te brojni zakonski akti, koji su neuporedivo značajniji od podizanja individualnih plata funckionera i zakonodavaca.

Drugi je da je “tačno da će se individualne plate funkcionera povećati, ali ukupna budžetska stavka neće biti probijena zbog toga što će plate državnim službenicima i namještenicima uglavnom biti smanjenje“. Argument je potpuno besmislen, jer trenutno, ukupna izdvajanja za plate i naknade, zajedno sa doprinosima i troškovima administracije i potreba funkcionisanja insitucije Grada premašuju pola iznosa realno komičnog Budžeta Grada Sarajeva.

Treći argument, po meni najbesmisleniji, je da se „na taj način mora pokazati i odbraniti dignitet Grada, posebno u odnosu na četiri gradske općine“. Teza je potpuno pomiješana i kao da dolazi iz najdubljih trenutaka REM faze. Po mom skromnom mišljenju, dignitet institucije se ne ogleda kroz povećane plate njegovih funkcionera, već kroz njegov ukupni status, obim nadležnosti, stepen servisa građanima i građankama, ispunjene ciljeve. A status Grada Sarajeva, je, kad se u obzir uzme u obzir svaki taj pojedini segment, nadrealan.

Iz vrha uprave, vijećnicima je pokušano „proturiti“ i dječiju priču za laku noć, kako je neki misteriozni inspektor za Budžet naredio da se Odluka mora uskladiti sa višim zakonskim aktom. Kažu i to, da će vijećnici morati i pojedinačno da se izjasne o Odluci, pa da maskirani Zoro inspektor, vidi i zapiše, ko je to imao hrabrosti, pa glasao protiv Odluke. Potpuno je jasno, da je fiktivni inspektor trojanski konj u kojem se kriju svi oni junaci koji žele da im primanja porastu unedogled. U svakom slučaju, u našoj percepciji, klackalica uvijek krene ka dnu, sa one strane na kojoj se nalaze stotine hiljada onih izvan zgrade gdje se odlučuje, nego sa one strane na kojoj sjedi izmišljeni inspektor popisivač i svi oni čija je on personifikacija.

Kada stanete nasuprot ovakvih bizarnih argumenata, kao što je Naša stranka radila u posljednje dvije godine, oni preko puta vas posmatraju zbunjeno, baš kao da citirate Ničeovu Geneologiju morala, na tečnom hindu jeziku. Uzvraćaju napadima na vašu „ lažnu skromnost i odvratnu populističku retoriku“. Trojanci se u stvari ponašaju i djeluju, kao da život provode u Oslu ili Dubaiju, a na sjednice gradskog vijeća slete avionom, pa se odmah po završetku vrate nazad.

Citiram prvu rečenicu, drugog pasusa na gradskoj legitimaciji: „Gradski vijećnik vrši svoju dužnost prema slobodnom uvjerenju koje se zasniva na dobrobiti Grada Sarajeva, gradskih općina i stanovnika Grada Sarajeva“. U skladu sa svojom dužnošću, klub gradskih vijećnika Naša stranka glasat će PROTIV, naočigled inspektora, katastrofalnih Zakona i lažnih argumenata. Kolektivno ili pojedinačno, pritiskom na taster ili na glas za stenogram. Kako god je potrebno!
…mi ga odgovarasmo Ibro ne budali.