Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, nakon što su općinske vlasti u raspravi o budžetu prihvatile prijedlog izdvajanja sredstava za obnovu obdaništa na području ove općien, danas je upozorio da je potrebno što prije krenuti u realizaciju aktivnosti na poboljšanju trenutnog stanja u ustanovama predškolskog odgoja.
 „Prošle godine je Naša stranka pokrenula inicijativu za sanaciju dijela obdaništa Srećica koja je uspješno realizovana. Naša obdaništa su u katastrofalnoj situaciji i svaka lokalna zajednica mora kontinurano odvajati sredstva za njih da bi poboljšali uslove boravka naše djece u njima. Trebamo nastaviti sa tim u ovoj godini, te uložiti sredstva u potpunu sanaciju tri obdaništa Lastavica, Dunje i Srećica, kako bi svi mališani imali jednake uslove za boravak, igru i učenje u ovoj važnoj dobi za njihov rast i razvoj“, kazao je Ćosić.
„Zbog toga sam na prošloj sjednici Općinsko vijeća pokrenuo inicijativu prema nadležnoj službi da sa zaposlenim u obdaništima na području općine urade analizu situacije. Na osnovu prikupljenih podataka je potrebno napraviti planplan neophodnih kako vanjskih, tako i unutrašnjih radova, kao i nabavka materijala i opreme koja će podići nivo kvaliteta rad sa djecom“, dodao je Ćosić.
Amela Topuz i Vernes Ćosić su ispred Kluba vijećnika Naše stranke Novi Grad je iznijela više prijedloga i inicijativa na raspravi o općinskom budžetu za 2016. godinu, te očekuju rješavanje i odgovore nadležnih službi u vezi sa prijedlozima i pitanjima građana u svrhu poboljšanja uslova života u ovoj sarajevskoj općini.